Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po- Pá 8:00- 16:30
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Pravidla soutěže ENATRUCK Lednice
Pravidla soutěže ENATRUCK Lednice
Pravidla soutěže o Dárkovou tašku Enatruck
 
Facebooková soutěž
 
„Lednice“
Soutěžní pravidla
Pořadatel: Enatruck s.r.o.,Český Těšín, Jablunkovská 853/46, PSČ 737 01, IČO: 27855104, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31803 (dále jen jako „pořadatel”)
Výhry do soutěže dodává: Enatruck s.r.o.,Český Těšín, Jablunkovská 853/46, PSČ 737 01, IČO: 27855104, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31803 .
1. Doba trvání soutěže
Soutěžní akce „Soutěž lednice“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu 31.7.2020- 5.8.2020 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.
2. Podmínky účasti
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let, která v době konání soutěže okomentuje soutěžní příspěvek správnou odpovědí na soutěžní otázku u příspěvku.
Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní Facebookový profil.
Osoby mladší 18 let musí mít však k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenska.
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele.
3. Mechanika
Úkolem soutěžících je:
Okomentovat soutěžní příspěvek správnou odpovědí na soutěžní otázku. Pořadatel následně vylosuje 3 výherce, kteří získají Dárkovou tašku enatruck.
4. Výhry
Soutěží se celkem o 1 výhru
Výhrou v soutěži je:
1 dárková taška enatruck
5. Výherci
Výherci budou vybíráni náhodným losováním porotou.Výherci budou o svých výhrách informováni v aplikaci Facebook, a to komentářem přímo pod výherním příspěvkem s výzvou, aby kontaktovali pořadatele soutěže do zpráv na Facebooku. Výherce je povinen kontaktovat pořadatele nejpozději do 7 dní ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce do této lhůty nekontaktuje pořadatele, propadá výhra pořadateli.
Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících.
6. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Zasláním fotografie pořadateli vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých pořadateli, jako správci, a to za účelem realizace soutěže a předání výher a dále souhlas s užitím těchto údajů (v rozsahu: jméno, příjmení, město) a fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo na vysvětlení a právo na opravu, doplnění těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností pořadatele ve smyslu tohoto zákona. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce nebo na emailu: enatruckczech@enaltd.com odvolán.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží-li pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady, pokud bylo odvolání souhlasu doručeno předtím, než byla účastníkovi odeslána výhra.
Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci zahrnuje zejména souhlas:
· k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže.
· k užití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail.
· s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení na výherní listině.
7. Soutěžní příspěvky
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.
Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.
8. Další důležité podmínky soutěže
Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), na propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Instagram či Facebook a nijak se společností Instagram či Facebook nesouvisí.
 
V Českém Těšíně dne 31. července 2020
Nepropásněte žádné novinky ani slevy!
Newsletter posíláme maximálně jednou za měsíc

 

 

Facebook

Kontakt
Logo
Enatruck s.r.o.
Infolinka
Infolinka
Po- Pá 8:00- 16:30
© Zákaz kopírování jakéhokoliv obsahu webu bez písemného svolení firmy Enatruck s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz