Hlavní strana Pošlete poptávku +420 558 711 251 po- pá 8:00- 16:00
Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

NOVINKY

arr3SLEVOVÝ PROGRAMVážení zákazníci,  připravili jsme pro Vás věrnostní slevový program. Zaregistrováním do našeho...

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena Kč 3 262,00 (Eur 118,62)
naše cena Kč 2 750,00 (Eur 100,00)
naše cena Kč 594,00 (Eur 21,60)

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena Kč 4 833,03 (Eur 175,75)
naše cena Kč 4 659,54 (Eur 169,44)
naše cena Kč 2 500,00 (Eur 90,91)

KONTAKTY

Enatruck s.r.o.
Jablunkovská 853/46
737 01 Český Těšín
tel: +420 558 711 251
napište nám

Obchodní podmínky

Nákupní řád internetového obchodu Enatruck s.r.o.

Zboží

V internetovém obchodě můžete nakoupit zboží, jehož přehled najdete v rubrice produkty internetového obchodu. U každého produktu je uvedena jeho charakteristika, základní údaje a aktuální cena.

Informace o zboží a jeho vyobrazení na internetovém obchodě mají informativní charakter. Skutečný vzhled a parametry uvedeného zboží nemusí těmto údajům plně odpovídat.

Ceny

Nákup v internetovém obchodě se uskutečňuje za aktuální cenu, kterou je cena vyznačená u jednotlivého produktu. Cena je uvedená v Eurech bez DPH. Přepočet na CZK dle aktuálního kurzu ČNB. Cena je bez dopravy. Dopravné a doručení k zákazníkovi je uvedeno v poslední fázi objednávání zboží jako alternativní a zákazník si může případnou dopravu-dodání zvolit podle svých možností a rozhodnutí.

Objednávky

Objednávku vybraného zboží provádí zákazník vyplněním objednávkového formuláře v rubrice košík. Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Přepočet na CZK je dle aktuálního kurzu České Národní Banky. Takto učiněná objednávka je závazná. Kupní smlouva o prodeji zboží objednaného zákazníkem je uzavřena až dodáním tohoto zboží zákazníkovi. Jestliže se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, nebo došlo k výrazné změně ceny objednaného zboží, může společnost ENATRUCK s.r.o. objednávku zákazníka zrušit. O tomto zrušení musí společnost ENATRUCK s.r.o. zákazníka neprodleně informovat a zákazník nadále učiněnou objednávkou není vázán.

Platba zboží

Způsob úhrady zboží stanoví zákazník v objednávce volbou některého z těchto způsobů:

- na dobírku při převzetí zboží od dopravce

- předem na účet společnosti ENATRUCK s.r.o.

 

 

Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní či jedná-li se o atypickou výrobu, vyhrazuje si společnost ENATRUCK s.r.o. možnost požadovat platbu 50% z celkové ceny objednávky předem.

Osobní odběr

Zboží si můžete vyzvednout také osobně. Stačí při vyplňování vaší objednávky v závěru dotazů „DOPRAVA“ uvést „OSOBNÍ ODBĚR“ a následně se domlouvat s obchodníkem na tomto odběru. Poté co je zboží na skladě nebo je dopraveno na sklad, si zboží můžete osobně vyzvednout  na pobočce firmy ENATRUCK s.r.o., ul. Jablunkovská 853/46, 737 01 Český Těšín.

Pracovní doba pro osobní odběry

Pondělí - Pátek 8:00-12:00 / 13:00-17:00 (po telefonické dohodě kdykoliv jindy)

Dodání zboží

Objednané zboží, které je na skladě, společnost ENATRUCK s.r.o. expeduje nejpozději do 2-3 pracovních dnů od učinění objednávky. Zboží, které není skladem, je expedováno dle termínu dodání určeného prodejcem. U zboží dlouhodobě nedostupného, atypického, nebo u zboží, které se upravuje na zakázku si společnost ENATRUCK s.r.o. vyhrazuje i delší dodací termín. O tomto musí společnost ENATRUCK s.r.o. zákazníka neprodleně informovat.

U zboží upravovaného podle přání zákazníka platí individuální dodací termíny.

Objednané zboží je dodáno na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce prostřednictvím PPL nebo jiných přepravců dle aktuální nabídky a destinace.

Dodávka obsahuje objednané zboží včetně záručního listu a daňového dokladu. Zákazník je povinen při převzetí zboží překontrolovat stav a obsah zásilky (poškození zboží, počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přiložené faktury a je povinen odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. V tomto případě je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol a tento zaslat do 24 hodin společnosti ENATRUCK s.r.o., na E-Mail: enatruckczech@enaltd.com V případě zjištění poškození zboží, které nebylo zjevné vzhledem k neporušenemu vnějšímu obalu, je zákazník povinen toto poškození nahlásit společnosti Enatruck do 48 hodin od doručeni zásilky!

Převezme-li přesto zákazník zásilku se zjevně poškozeným obalem bez nahlášeni poškození a sepsaní protoklu s dopravcem, nemůžeme zaručit uplatnění reklamace vůči společnosti ENATRUCK s.r.o. z důvodu neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky, která byla zjevná dle poškozeného obalu při převzeti zasilky od dopravce.

Náklady na dopravu zboží nese zákazník, který určí v závěru objednávkového procesu její způsob a cenu.

Ochrana osobních údajů

1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů vymezených v čl. XII odst. 2 části A Obchodních podmínek prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.Požádá-li kupující písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci v písemné formě předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Záruka za jakost

1.Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2.Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů.

3.Není-li v internetovém obchodě či u zboží uvedeno jinak, je záruční doba na zboží všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

4.Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami, jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné.

5.Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list, pokud je k dispozici, a kopii dokladu o nákupu a podrobný popis závady. Pokud se závada neprojevuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky či stav, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být předloženo k reklamaci kompletní včetně všeho příslušenství a součástí, které bylo dodáno při prodeji zboží. Bez výše uvedených náležitostí nebude reklamace uznána.

8.Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace, bezplatně. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě 30 až 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany písemně nedohodnou na lhůtě delší. Prodávající může kupujícímu zboží vyměnit či vrátit peníze za zboží, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či vadu sice odstranitelnou, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

9.Jelikož prodávající prodává v internetovém obchodu zboží autorizovaných společností, může kupující požádat i o placenou opravu po skončení záruční doby. Veškeré náklady na provedení této opravy či servisu včetně dopravného hradí kupující.

10.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou případů uvedených v zákoně (§ 53 odst. 8 občanského zákoníku), kdy odstoupení není možné. Odstoupení od smlouvy musí zákazník učinit písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že od smlouvy odstupuje. Současně s odstoupením od smlouvy je zákazník povinen na svůj náklad vrátit společnosti ENATRUCK s.r.o. kompletní objednané zboží pokud možno v původním nepoškozeném obalu včetně jeho veškerého příslušenství (záručního listu,návodu apod.) a s kopií faktury o zakoupení zboží na adresu společnosti ENATRUCK s.r.o., ul. Jablunkovská 853/46, 737 01 Český Těšín.